Skip to main content

Reformacja nie była dziełem tylko jednego człowieka. Wprawdzie Marcin Luter uchodzi za jej symbol, a jego życie było ściśle związane z tym ruchem, jednak w Reformacji miało swój udział wiele osób. Sam Luter był nie tylko zdany na wsparcie i talent organizacyjny swoich przyjaciół, zaufanych osób i sojuszników, jednak musiał również umieć polegać na ich radzie. Bez tych osób idee i treści reformacyjne zapewne nie mogłyby się tak szybko rozprzestrzenić.