Skip to main content

Mianem „Reformacja“ (lat.: odnowienie, przywrócenie) określa się ruch odnowy na początku XVI wieku, który w Niemczech został zapoczątkowany głównie przez Marcina Lutra, a w Szwajcarii przez Jana Kalwina i Ulricha Zwingli. Ogólnie początek Reformacji datuje się na 31 października 1517 roku, w którym to dniu mnich Marcin Luter miał przybić swoje 95 tez przeciwko nadużywaniu odpustów do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. Przyczyny i prekursorzy Reformacji pojawili się jednak już znacznie wcześniej. Nasilająca się sekularyzacja i często mało przykładny tryb życia wysokich i niskich rangą duchownych, jak również sprzedajność urzędów kościelnych zwiększała niezadowolenie społeczeństwa. Handel odpustami, z którego przychody miały zostać przeznaczone na odnowienie Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, dostarczył ostatecznie impulsu dla Reformacji.