Skip to main content

31 października 2017 roku mija dokładnie 500. rocznica ogłoszenia 95 tez, które według przekazu Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze.

Podczas gdy we wcześniejszych stuleciach jubileusze Reformacji obchodzono na szczeblu narodowym i w odgraniczeniu wyznaniowym, nadchodzący Jubileusz Reformacji ma stać pod znakiem otwartości, wolności i ekumenizmu. W 2017 roku świętujemy nie tylko 500 lat Reformacji, ale przypominamy sobie również, jaką rolę Reformacja odegrała w powstaniu epoki nowożytnej. W ten sposób w centrum zainteresowania znajdują się ówczesne impulsy Reformacji, których wpływ sięga aż do naszych dzisiejszych czasów. Ponieważ to, co miało swój początek w Wittenberdze w XVI wieku, zmieniło Niemcy, Europę i świat.

Stąd też Jubileusz Reformacji 2017 będzie świętowany – inaczej niż wszystkie dotychczasowe jubileusze luterańskie i reformacyjne – przez społeczność na całym świecie, od Ziemi Ognistej po Finlandię, od Korei Południowej po Amerykę Północną. Projekty międzynarodowe, jak np. wystawy objazdowe i podróże chóru, współpraca fundacji i zagranicznych placówek parafialnych, międzynarodowe kongresy i turystyka oraz wiele innych, świadczą o światowym wymiarze jubileuszu.