Skip to main content

31 października 1517 roku Marcin Luter opublikował 95 tez przeciwko nadużywaniu odpustów. Słynne przybicie przez Lutra tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze dało początek reformacji, jednemu z centralnych wydarzeń w historii Europy. Jej religijne, społeczne, polityczne i kulturalne skutki zyskały historyczne znaczenie. Reformacja wspierała kształtowanie obrazu człowieka, który polegał na nowym, chrześcijańskim ujęciu wolności. Dlatego też w centrum uwagi znalazło się kształcenie odpowiedzialności osobistej jednostki i podejmowanie przez nią decyzji zgodnie z własnym sumieniem. Reformacja wywarła decydujący wpływ na oświecenie i prawa człowieka – jak również na współczesną demokrację. Przekład Biblii na język niemiecki dokonany przez Marcina Lutra miał znaczący wpływ na wykształtowanie się jednolitego, niemieckiego języka literackiego i dał dużej części społeczeństwa nieistniejący dotąd dostęp do edukacji. Prawie że nie było takiej sfery życia, na którą reformacja nie wywarła wpływu.

31 października 2017 roku mija dokładnie 500. rocznica przybicia tez. Właściwy jubileusz poprzedza rozpoczęta już w 2008 roku Dekada Lutra. W ramach Dekady w tak zwanych latach tematycznych podejmowane i przedstawiane jest szerokie spektrum tematów dotyczących reformacji i jej impulsów, których wpływ sięga aż do naszych dzisiejszych czasów. We współpracy z wieloma organizacjami z obszaru państwa, kultury, turystyki i kościoła tematy dotyczące reformacji mają być łączone z tematami dotyczącymi czasów współczesnych i dostarczać impulsów na arenie międzynarodowej. Jubileusz reformacji ma stać pod znakiem otwartości, wolności i ekumenizmu.