Skip to main content

Najnowsze wiadomości

Pokaż wszystko
29.05.17

Letnie dni w kolorze pomarańczowym

21.04.17

Rekonstruktor powozu Lutra

02.02.17

Punkt widzenia: Reiner Haseloff

15.12.16

Marcin Luter i reformacja zmieniły bożonarodzeniowe obyczaje

01.11.16

Obchody jubileuszu reformacji rozpoczęte!

04.10.16

Wittenberga świętuje ponowne otwarcie kościoła zamkowego

19.08.16

Luter z trzech perspektyw

08.07.16

Róża Lutra - symbol reformatora

17.06.16

Pierwszy bestseller w języku niemieckim: rozpoczęto druk nowej Biblii Lutra

17.05.16

Na drodze do syntezy sztuk – Wittenberga spogląda w kierunku światowej wystawy na Jubileusz Reformacji

Rok tematyczny

Pokaż wszystko

Rok tematyczny 2016

Z Wittenbergi reformacja wyszła w świat. Dla ponad 400 milionów protestantów na całym świecie ich duchowo-religijna egzystencja związana jest z biegiem wydarzeń reformatorskich. W przededniu jubileuszu reformacji nasza uwaga skupi się na siłach nadających jej globalny kształt.

Rok tematyczny 2015

Przy okazji 500 rocznicy urodzin Cranacha Młodszego w polu widzenia pojawia się sztuka epoki reformacji. Reformacja była również rewolucją medialną. Powstał nowy język słów i obrazów. Jakie "obrazy" wiara znajduje obecnie i w jaki sposób to przesłanie jest przekazywane przez media, obraz i język?

Rok tematyczny 2014

Zwierzchnictwo i odpowiedzialność, wiara i władza, wolność sumienia i prawa człowieka – oto tematy reformacji, a jednocześnie naszej współczesności, które zasługują na szeroką dyskusję w łonie Kościoła i w społeczeństwie.

Rok tematyczny 2013

Wiara i sumienie są z zasady wolne, taki jest pogląd reformatorów. Nie zawsze jednak przestrzegano postulatu Lutra, by sporne sprawy rozstrzygać bez używania przemocy. Jego własna tolerancja także miała swoje granice, które były znacznie węższe niż te, które w późniejszych czasach zostały wytyczone przez prawa człowieka czy konstytucję. Mimo to współczesne koncepcje wolności sumienia i tolerancji w istotnej mierze są również wynikiem reformacji. Dlatego rok tematyczny 2013 w "Lutherdekade“ (Dekadzie Lutra) poświęcony jest historii, współczesności i przyszłości reformacji i tolerancji.

Rok tematyczny 2012

"Muzyka jest darem Bożym; przepędza diabła i rozwesela ludzi.” Tak Marcin Luter opisuje znaczenie muzyki dla wiary i ludzkiego usposobienia. "Wittenberski słowik”, jak nazywano Lutra ze względu na autorstwo licznych pieśni, niezwykle cenił pieśni kościelne jako "śpiewne głoszenie” Ewangelii i nowej nauki.

Rok tematyczny 2011

Zasadniczym elementem reformacji jest dojrzały chrześcijanin. Kroczenie uczciwą drogą, kierując się Słowem Bożym i jednocześnie solidarne pochylenie się nad bliźnim to dwa bieguny reformatorskiej wolności.

Rok tematyczny 2010

Rok 2010 stał pod znakiem Philippa Melanchtona. Jako rok pamięci przypominał on o 450 rocznicy jego śmierci. Ten współtowarzysz Lutra odznaczył się przede wszystkim jako profesor i reformator szkolnictwa.

Rok tematyczny 2009

To było jasne od samego początku: "Lutherdekade" (Dekada Lutra) jest także dekadą reformacji. W pierwszym roku tematycznym w związku z 500 rocznicą urodzin szwajcarskiego reformatora Jana Kalwina głównym ośrodkiem zainteresowania stało się stworzone przez niego zreformowane odgałęzienie protestantyzmu.

Rok tematyczny 2008

Jesienią 1508 roku Marcin Luter przybył po raz pierwszy do Wittenbergi, miasta, które miało stać się najważniejszym miejscem jego działalności. 500 lat później we wrześniu 2008 roku w kościele zamkowym w Wittenberdze dokonano uroczystej inauguracji "Lutherdekade” (Dekady Lutra).