Skip to main content

Reformationen var en medie-og billedrevolution, med hvilken der opstod et nyt ord-og billedsprog. Gutenbergs opfindelse af bogtrykkeriet muliggjorde nye midler og veje for kommunikationen- den første medierevolution satte ind og en bred offentlighed fik tilgang til reformatorernes tanker. Foldere opstod og blev illustreret med billeder og træsnit, som blev til i en massefremstillingsmetode i Wittenbergs Cranach-værksted. Kirkebygninger blev revolutioneret , prædikestole, alter, orgelprospekter, pulpiturer. Husfacadernes  illustration havde Luther selv tilskyndet. Samtidig blev musik og sang hurtigt et af Lutheranernes  varemærker. Første tyske sange af reformatorerne blev sunget som protestsange. I forbindelse med disse impulser og innovationer blev der grundet en rig tradition af kirkemusik i protestantismen, som senere skulle finde deres fuldendte udtryk i Johann Sebastian Bachs værker.