Skip to main content

Den stærke kvinde ved Luthers side

Katharina von Bora blev født den 29. januar 1499 i Lippendorf, hun var datter af en fattig saksisk adelsmand. Som 6-årig blev hun sendt i en benediktinsk klosterskole i Brehna. Her lærte Katharine latin, samt at læse, skrive, og regne. Fra 1509 boede hun i Cistercienserklosteret Marienthron i Nimbschen, hvor hun i 1515 blev nonne.

Ansporet af reformationens skrifter forlod hun langfredag 1523, sammen med 11 andre nonner, klosteret. Det siges at forretningsmanden Leonard Koppe fra Torgau smuglede Cistercienserinderne ud ad klosteret i fisketønder. Kvinderne rejste fra Torgau til Wittenberg, hvor de blev indkvarteret hos gode borgerlige familier og senere giftede sig.

Hustru og moder med forretningssans

Katharina von Bora levede og arbejdede i denne tid i maleren Lucas Cranachs hjem. Efter hun selvbevidst havde afslået et ægteskabstilbud fra professor Caspar Glatz fra Wittenberg, giftede Katharina sig den 13. juni 1525 med Martin Luther.

Efter brylluppet flyttede ægteparret ind i det tidligere sorte kloster i Wittenberg. Her levede de med deres børn, familie, studenter, gæster og ansatte. Katharina var en god forretningskvinde og bidrog i stort omfang til familiens velstand. Tillige med den store husholdning forvaltede hun landbruget, drev et bryggeri og pagtede en sidearm af Elben, for at drive fiskeavl.

I sit 20-årige ægteskab fødte Katharina 6 børn: Johannes, Elisabeth, Magdalena, Martin, Paul og Margarete. I kraft af sin stærke personlighed var Katharina i Luthers øjne ikke kun hans hustru, men også en af hans vigtigste partner. Han kaldte hende ikke kun "mein Liebchen" (min elskede) oder "mein Morgenstern zu Wittenberg" (min morgenstjerne fra Wittenberg) men også "min hr. Käthe".

Efter Luthers død - flugten fra Wittenberg

I sit testamente indsatte Luther Katharina som enearving og formynder for deres fælles børn. Dette usædvanlige testamente stod i modstrid til tidens lovgivning, hvor det var fastlagt, at der skulle beskikkes en værge for den overlevende hustru. Der blev nedlagt indsigelse imod testamentet, og vigtige indkomstkilder gik tabt for familien.

I sommeren 1552 flygtede Katharina von Bora sammen med datteren Margarete fra pesten og forlod Wittenberg. På vejen til Torgau kom Katharina ud for et uheld. Hun døde den 20. december af følgerne fra uheldet og blev begravet i Marienkirche i Torgau.