Skip to main content

Den indflydelsesrigeste reformator efter Luther

Den franske reformator Jean Calvin, født Jean Cauvin, blev født den 10 juli 1509 i Noyon i Picardiet. Som søn af biskoppens notar, fik han en god uddannelse. Calvin studerede jura i Orleans og Bourges og modtog her doktorgraden i retsvidenskab.

Samme år affattede han for en ven en antiklerikal-humanistisk tale, der gjorde, at han blev anklaget for kætteri, og som tvang ham til at flygte fra Frankrig. Calvin rejste til Basel, og i 1535 begyndte han at studere teologi. Allerede året efter udgav han sit hovedværk Institutio Christianae religionis (undervisning i den kristne religion), hvori han sammenfattede sin protestantiske teologi.

Reformation på alle livsområder

I 1536 tog Calvin til Geneve og forsøgte sammen med Guillaume Farel at lade reformationens ideer indvirke på alle områder af det borgerlige liv. Hans radikale program blev afvist i byrådet i Geneve, der også besluttede at udvise ham fra byen. Nogle år senere blev han kaldt tilbage til Geneve, og i 1541 anerkendte byrådet Calvins nye kirkereglementer. Disse indeholdt, sammen med forkyndelsen af Guds ord, også en streng menighedstugt og kampen mod sædernes forfald.

Calvin kæmpede selv utrætteligt for udbredelsen af sin protestantiske lære. Han afholdt utallige prædiker, bibellæsninger og forelæsninger; han affattede teologiske afhandlinger, udgav bibelkommentarer og reglementer for afholdelsen af gudstjenester. Desuden understøttede han hjælp til de fattige og forsvarede de forfulgte franske protestanter. Calvin så sig selv som elev og fyldbyrder af Luthers reformation, selv havde han, gennem sine skrifter, stor indflydelse på andre europæiske reformatorer, så som skotten John Knox.

Uheld i privatlivet

Calvins privatliv var ikke præget af held. I 1540 giftede han sig med enken Idelette de Bure, der tillige med deres eneste søn døde tidligt. Johannes Calvin døde den 27. maj 1564 in Geneve. Sammen med Martin Luther er han den mest indflydelsesrige reformator. Selv mens han levede, blev hans bestræbelser og reformer kaldt calvinisme. I dag er calvinismen een af de mest udbredte strømninger indenfor den evangeliske tro.