Skip to main content

Urkantor og udgiver af den første evangeliske korsalmebog

"Koral med Fuge er det bedste" - Med dette udsagn bekendte Johann Walter sig, selv sent i livet ,til den polyfone salmeart, der blev prægende for den protestantiske salmesang. Johann Walter, der er født i Kahla i Thüringen, betragtes som stamfader for den evangeliske kirkemusik.

Hans navn er uadskilleligt forbundet med kirkemusikken

I 1520 efter sit studium i Leipzig, hvor han også blev tilhænger af Luther, blev han optaget i hofkapellet hos den saksiske kurfyrste Frederik den Vise. Kort tid efter må Walter have haft kontakt til Luther: 1524 udkom det første oplag af hans "Geistliches Gesangbüchlein" (gejstlige salmebog), der senere enkelt blev kaldt salmebogen med et forord skrevet af Martin Luther. skrev forordet. Johann Walter udgav i løbet af sit liv flere redigerede udgaver af koralsamlingen, der markerede begyndelsen for og videreudviklingen af den protestantiske flerstemmige sang, samt introducerede et udvalg af nye sange for kirkemusikken, med stor omsorg for vedligeholdelsen af den tyske gejstlige salmesang.

I 1525 i Wittenberg samarbejdede Luther og Walter på udarbejdelsen af den tyske messe. I 1525 fulgte så afprøvningen af den nye gudstjenesteorden i bykirken i Wittenberg. Dette var indledningen til at sætte musik til de enstemmige liturgiske sange på tysk. Efter at hofkapellet var blevet opløst, begyndte Walter med grundlæggelsen af et bykirkekor i Torgau. I stedet for hofkapellet skulle et kor, bestående af skolekor og af byens borgere, afdække den kirkemusikalske tjeneste i hele byen og således udøve en dobbeltfunktion.

Johann Walters navn er uadskilleligt forbundet med opbygningen af dette kor med den nye organisationsstruktur for kirkemusikken,der udfoldede sig kunstfærdigt i byen og ved hoffet.

Med Martin Luther oplevede Johann Walter stor berømmelse

Bykoret i Torgau blev et forbillede for det lutherske kantorivæsen. I denne tid grundlægges også den tysksprogede responsoriale passion med Luthers nye tekster, hvortil Walter komponerede et specielt tysk recitativ. Cirka 20 år senere blev Johann Walter hofkapelmester i Dresden. Både her og senere i Torgau, som han flyttetde tilbage til, da han blev pensioneret, var flyttet tilbage, arbejdede han utrætteligt på en finslibning af de flerstemmige arrangementer, så som hans Magnifikat samt en samling tyske sangmotetter fra 1566.

Johann Walter blev i sin levetid ret berømt takket være hans samarbejde med Martin Luther. De var begge banebrydende for den evangeliske kirkemusik, idet de havde afgørende indflydelse på den protestantiske sangskats udvikling og samtidig understøttede samhørigheden mellem teologi og musik. Derfor kan man stå uforstående overfor det svage minde om Johann Walter. Hans fortjenester som komponist, teoretiker, digter og organisator vinder langsomt den anerkendelse, som man burde have givet dem tidligere i betragtning af hans betydning for reformationens historie - selvom det eneste portræt, der var bevaret i Torgau, er forsvundet siden 1945.