Skip to main content

Reformationen revolutionerede ikke blot det åndelige liv, men påbegyndte en omfattende selskabspolitisk udvikling. Udgående fra Luthers appel til den egne samvittighed opdagede menneskene deres egne personlighed – og blev mere myndige overfor kirken og staten. Det førte til en erosion af de tidligere autoriteters  uindskrænkede magt. På den enkeltes frihed fulgte samvittighedens frihed, som den dag i dag præger vores samvær i stat, kirke og samfund. Tilsvarende udgik en ny forståelse for offentlighed fra reformationen.