Skip to main content

Databeskyttelseserklæring

1. Formål og ansvarligt sted

1.1. Denne databeskyttelseserklæring forklarer typen, omfanget og formålet af forarbejdelsen af personrelaterede data indenfor vores onlinetilbud og de dertil hørende hjemmesider, funktioner og indhold (efterfølgende benævnt som ”onlinetilbud” eller ”hjemmeside”). Databeskyttelseserklæringen gælder uanset den benyttede domain, system, platform og værktøj (f.eks. desktop eller mobil), hvor onlinetilbuddet bliver udført.

1.2. Udbyderen af hjemmesiden og de ansvarlige steder er i fællesskab stiftelsen Luthergedenkstätten i Sachsen-Anhalt, statskontor ”Luther 2017”, Collegienstraße 62 c, 06886 Wittenberg såsom kontoret for den evangelske kirke i Tyskland (EKD), Markt 26, 06886 Lutherstadt Wittenberg (efterfølgende benævnt ”vi” eller ”os”).

1.3. For kontaktoplysninger henviser vi til vores hjemmesides kolofon.

1.4. Navn og kontaktoplysninger af den protestantiske kirke i Tysklands ombudsmand for databeskyttelse: Michael Jacob, Böttcherstr.7, 30419 Hannover, Tlf.: 0049 511 76 81 28-0, Fax: 0049 511 76 81 28-20, e-mail: michael.jacob@datenschutz.ekd.de.

1.5. Begrebet ”bruger” omfatter alle kunderne og besøgende af vores onlinetilbud uanset køn.

2. Grundlæggende om databearbejdning

2.1. Vi bearbejder personrelaterede oplysninger af brugerne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser om databeskyttelse. Det betyder, at brugernes oplysninger kun må benyttes, hvis der foreligger en juridisk tilladelse, det vil sige, især når databearbejdningen er nødvendig eller lovmæssigt krævet for at yde vores kontraktmæssige forpligtelser (for eksempel bearbejdning af ordrer) såsom online-services, når der foreligger en samtykkeerklæring af brugerne og på grund af vore berettigede interesser (det vil sige interesse i analysen, optimeringen og brugervenlig benyttelse af vores onlinetilbud), især ved rækkeviddemåling , undersøgelse af tilgangsdata som indsatsen af tredjemandsudbydernes tjenester.

2.2. Med henblik på forarbejdningen af personrelaterede data på grundlag af den fra den 25.maj 2018 gældende persondatalov (DSGVO), påpeger vi, at retsgrundlaget for samtykkeerklæringerne er Art.6 Stk.1 lit. a og Art.7 DSGVO, retsgrundlaget for forarbejdningen af opfyldelsen af vores ydelser og gennemførelse af kontraktmæssige skridt er Art.6 stk.1 lit. b DSGVO, retsgrundlaget for forarbejdningen af opfyldelsen af vores retslige forpligtelser er Art.6 stykke 1 lit. C DSGVO og retsgrundlaget for forarbejdningen for bevarelse af vore berettigede interesser er Art.6 stk. 1 lit. f DSGVO.

2.3. Vi træffer organisatoriske, kontraktmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger jævnfør teknologiens stade, for at sikre, at reglerne i persondataloven overholdes og for at beskytte de af os brugte data mod hændelig eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang af uautoriserede personer.

2.4. Hvis der indenfor rammerne af denne databeskyttelseserklæring bruges indhold, værktøj eller andre midler af andre udbydere (efterfølgende benævnt som ”tredjemandsudbydere”) og dennes sæde er i udlandet, gås der ud fra, at en datatransfer finder sted til tredjemandsudbyderens domicil. Transmissionen af data til tredjedomiciler sker enten på grundlag af en lovlig tilladelse, samtykkeerklæringen af brugerne eller specielle kontraktbestemmelser, som sikrer en lovmæssig forudsat sikkerhed.

3. Bearbejdning af personrelaterede oplysninger

3.1. De personlige data anvendes, ved siden af den i denne databeskyttelseserklæring nævnte forarbejdning, til opfyldelse af vore kontraktlige forpligtelser og gennemføring af vore lovmæssige forpligtelser. Til disse ydelser hører tilgængeliggørelse, udføring, pleje, optimering og sikring af vore tjenester, service- og brugerydelser.

3.2. Ved kontakt med os (via kontaktformularen eller e-mail) gemmes de oplysninger, som brugeren afgiver med henblik på anmodningen og i tilfælde af, at der vil stilles yderligere spørgsmål.

3.3. På vores hjemmeside tilbyder vi et lukket område for projektpartnere samt en opslagstavle og en kalender over begivenheder (benævnt ”servicefunktioner” i det følgende). Som del af servicefunktionerne kan også de personlige oplysninger behandles (f.eks. når navne, telefonnumre såsom e-mailadresser fra kontakter gemmes). Disse oplysninger bruges kun i forbindelse med servicefunktionerne i det nødvendige omfang.

4. Nyhedsbrev

4.1. Efterfølgende oplyser vi om indhold af vores nyhedsbrev såsom registreringen, forsendelsen og statistisk evaluering såsom indsigelsesretten. Idet du abonnerer nyhedsbrevet, erklærer du, at du er indforstået med modtagelsen og den beskrevne proces.

4.2. Nyhedsbrevets indhold: Nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser om udbyderen og dennes tilbud (efterfølgende kaldet ”nyhedsbrev”) vil kun blive afsendt med udtrykkelig tilladelse fra brugeren eller jævnfør loven. Såfremt nyhedsbrevets indhold konkret bliver beskrevet under registreringen, er brugerens samtykke afgørende. Derudover indeholder vores nyhedsbreve informationer om os, vores tilbud, begivenheder og ydelser som informationer i sammenhæng med Martin Luther og Reformationen.

4.3. Double-opt-in og protokollering: Registreringen til vores nyhedsbrev foregår i en såkaldt double-opt-in-proces. Det vil sige, du får en e-mail efter registreringen, i hvilken du vil blive bedt om at bekræfte registreringen. Denne bekræftelse er på grundlag af vore berettigede interesser nødvendig for at ingen kan registrere sig med en fremmed e-mail-adresse. Registreringerne til nyhedsbrevet bliver protokolleret for at kunne bevise registreringsprocessen jævnfør de lovlige bestemmelser. Hertil hører , at registrerings- og bekræftelsestidspunktet såsom IP-adressen bliver gemt. Derudover protokolleres ændringer af dine data, som er registreret hos forsendelsesudbyderen.

4.4. Registreringsdata: For at registrere sig for nyhedsbrevet, er det tilstrækkeligt, at angive e-mailadressen.

4.5. Statistisk undersøgelse og analyse på grundlag af vore berettigede interesser (det vil sige interesse i analysen, optimeringen og brugervenlig benyttelse ar vores onlinetilbud)- Nyhedsbrevene indeholder en såkaldt ”web-beacon”, det vil sige en pixelstor fil, som hentes af vores server ved åbningen af nyhedsbrevet. Derved bliver der konstateret tekniske informationer som informationer om browseren og dit system og IP-adresse og tidspunkt. Disse informationer med de tekniske data eller målgrupper og deres læseadfærd eller benyttelsestidspunkt bliver brugt til at forbedre servicer. Til den statistiske undersøgelse hører tilmed konstateringen, om nyhedsbrevene bliver åbnet, hvornår de åbnes og hvilke filer der bruges. Disse informationer kan af tekniske grunde tildeles den enkelte nyhedsbrevmodtager. Vi eller forsendelsestjenestemanden har dog ikke i sinde at iagttage enkelte brugere. Evalueringen hjælper os derimod med at erkende læsevanerne af vore brugere og at tilpasse indholdene eller forsende de forskellige indhold jævnfør brugernes interesser.

4.6. Opsigelse/tilbagekaldelse- Du kan til enhver tid opsige modtagelsen af vores nyhedsbrev, det vil sige tilbagekalde samtykkeerklæringerne.

5. Indsamling af adgangsdata

5.1. Grundlagt vore berettigede interesser indsamler vi data om enhver adgang til serveren, hvor denne tjeneste befinder sig (såkaldte server-logfiler). Med til adgangsdata hører navnet på den besøgte hjemmeside, fil, besøgets dato og klokkeslæt, overført datamængde, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og version, brugerens operativsystem, henvisende URL (den forinden besøgte hjemmeside), IP-adresse og den anmodende udbyder.

5.2. Vi bruger kun protokoldataene i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser til statistisk analyse med henblik på drift, sikkerheden og optimeringen af vores onlinetilbud, uden at knytte dem til brugerens identitet eller anden profilering. Vi forbeholder os dog retten til senere at kontrollere logdataene, hvis der på grund af konkrete indikationer er begrundet mistanke om ulovlig brug.

6. Cookies & publikumsmåling

6.1. Cookies er oplysninger, som sendes fra vores webserver eller tredjemands webservere til brugernes webbrowsere, hvor de gemmes til senere brug. Cookies kan være små data eller anden slags gem af informationer. Om brugen af cookies under pseudonyme publikumsmålinger informeres brugerne med denne databeskyttelseserklæring.

6.2. Hvis brugerne ikke ønsker at cookies gemmes på deres computer , bedes de at deaktivere den relevante valgmulighed i browserens systemindstillinger. Gemte cookies kan slettes i browserens systemindstillinger . Fravalget af cookies kan medføre indskrænkninger i brugen af hjemmesiden.

6.3. Det er muligt at administrere mange online cookies fra virksomheder via den US-amerikanske hjemmeside http://www.aboutads.info/choices eller den europæiske hjemmeside http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

7. Piwik-statistiker 

7.1. På grundlag af vore berettigede interesser (det vil sige interesse i analysen, optimeringen og brugervenlig benyttelse af vores onlinetilbud) benytter vi Piwik, et open-source-program til udarbejdelse af satistik over brugertilgange. Piwik bruger cookies, som bliver gemt på computeren og muliggør en analyse af brugernes anvendelse af dette onlinetilbud.

7.2. Oplysninger, som indsamles om brugen af tilbuddet ved hjælp af disse cookies , bliver gemt på vores server. IP-adressen anonymiseres straks efter behandlingen og inden den gemmes.

7.3.

8. Link til tredjeparters tjenester og indhold

8.1. På grundlag af vore berettigede interesser (det vil sige interesse i analysen, optimeringen og brugervenlig benyttelse ar vores onlinetilbud) benytter vi os af tredjemands servicetilbud for at indbinde deres indhold og service, som for eksempel videoer eller skrifttyper (efterfølgende benævnt som ”indhold”). Dette forudsætter altid, at udbyderen af dette indhold indsamler brugerens IP-adresse og benytter den til at overføre indhold. Uden IP-adresse ville det ikke være muligt at overføre indholdet til den pågældende brugers browser. IP-adressen er dermed nødvendig for at kunne vise disse indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbyder udelukkende bruger IP-adressen til overførsel af indholdet. Tredjepartsudbydere kan derudover bruge såkaldte pixel-tags (usynlige grafiker, som også bliver betegnet som ”web beacons”) til statistikker eller marketingbrug. Ved hjælp af disse ”pixel-tags” kan informationer, som for eksempel antallet af besøgende evalueres på denne hjemmeside. De pseudonyme informationer kan yderligere gemmes i cookies på brugerens computer. De kan blandt andet indeholde tekniske informationer om browseren og operativsystemet , henvisende hjemmesider , besøgstid såsom flere oplysninger om benyttelsen af dette onlinetilbud og forbindes med sådanne informationer fra andre kilder.

8.2. Efterfølgende præsentation indeholder en oversigt over tredjepartsudbydere såsom deres indhold og links til deres databeskyttelseserklæringer, som indeholder flere oplysninger om benyttelse af data og til dels, som nævnt tidligere, indeholder indsigelsesmuligheder (såkaldte opt-out):

9. Brugerens rettigheder og slettelse af data

9.1. Brugere har ret til gratis at få informationer om personrelaterede oplysninger, som vi har gemt om dem. Derudover har brugerne ret til rettelse af forkerte data, spærring og slettelse af deres personrelaterede data, at hævde deres ret på dataportabilitet og i tilfælde af uretmæssig databearbejdning at indsende klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Brugerne kan også tilbagekalde deres samtykke, generelt med indflydelse på fremtiden.

9.2. De hos os gemte data bliver slettet, så snart de ikke er nødvendige for deres formål og ikke skal gemmes på grund af lovloge forpligtelser.

10. Indsigelsesret

Brugere kan til enhver tid modsige fremtidig forarbejdning af deres personrelaterede data i overensstemmelse med juridiske krav. Indsigelsen kan især vende sig mod benyttelse for direkte reklame.

11. Ændringer i databeskyttelseserklæringen

11.1. Vi forbeholder os ret til at ændre databeskyttelseserklæringen , for at tilpasse den en ny lovgivning, eller ved ændringer f tjenesten som dataforarbejdningen. Dette gælder kun med henblik på erklæringer i forbindelse med dataforarbejdningen. Hvis brugerens samtykke er nødvendig eller bestanddele af databeskyttelseserklæringen indeholder regler om kontraktslige forhold med brugerne, sker ændringerne med brugernes godkendelse.

11.2. Brugerne bedes regelmæssigt at informere sig om databeskyttelseserklæringens indhold.

  

Seneste opdatering: 01.08.2017