Skip to main content

Reformationsjubilæet er åbnet Med festgudstjenester og fester er jubilæumsåret til 500 år reformation startet

koncerthuset ved Gendarmmarkedet
Med en festakt i koncerthuset ved Gendarmmarkedet blev reformationsjubilæet ebnet (Foto: Frank Nürnberger / © Staatliche Geschäftsstelle „Luther 2017“)

Indtil i dag symboliserer offentliggørelsen af Luthers teser den 31. oktober 1517 reformationens begyndelse, en central begivenhed i den tyske historie. Dens religiøse, samfundsmæssige, politiske og kulturelle påvirkninger opnåede verdenshistorisk betydning- og klinger efter indtil i dag. I Berlin mindede talrige repræsentanter af kirker og politik om denne begivenhed og åbnede 500års jubilæet for reformationen 2017 med festgudstjeneste og ceremoni på reformationsdagen. Det festlige arrangement i koncerthuset på Gendarmmarkedet stod i tolerancens, mangfoldighedens, frihedens men også i den reformatoriske ansvars tegn: Til reformationsjubilæet appellerede forbundspræsidenten Joachim Gauck til mere medmenneskelighed.

Joachim Gauck
Joachim Gauck (Foto: Frank Nürnberger / © Staatliche Geschäftsstelle „Luther 2017“)

Forbundspræsidenten om nåden

Forbundspræsidenten hyldede reformationen i sin festtale som prægende for i dags fællesskab. Hverken troens og samvittighedens frihed eller de uafhændelige fundamentale rettigheder fandtes uden reformationens initialtænding. Derved fremhævede Gauck, hvilken central rolle den myndige og selvstændige borger har, som ”endelig kun er ansvarlig overfor sin egen samvittighed”.

Reformationens vigtigste ord har efter forbundspræsidentens mening nok været ”nåde”. Især i dag var der ikke noget så vigtigt som ”nåde” i vores selskab. Gauck beklagede, at der bredte sig ”et uvæsen af ubarmhjertighed, nedsabling, selvretfærdighed og foragt”. Derfor appellerede forbundspræsidenten i sin tale til mere medmenneskelighed. For selv den, der ikke troede på Guds nåde, kunne og skulle være nådig med sig selv og andre. I tider, hvor der i internettet ikke blev prædiket næstekærlighed og fredelighed, men raseri og had, var det ikke nogen overflødig påmindelse.

Gendarmmarkedet
Foran koncerthuset ved Gendarmmarkedet blev ”reformationens kort” lagt frem. (Foto: Frank Nürnberger / © Staatliche Geschäftsstelle „Luther 2017“)

”En kulturbegivenhed af verdensrang”

Denne aften blev dog også reformatorens mørke  sider ikke fortiet. ”Martin Luther irriterer, provokerer og udfordrer os-til den dag i dag”, fandt kulturstatsminister Monika Grütters (CDU) klare ord om reformatoren. Sådan kunne man beundre Luther på grund af hans indstilling eller væmmes på grund af hans tirader mod anderledestænkende og anderledes troende, men ”man kunne ikke ignorere ham”, bemærkede Grütters.

For ministeren, hvis ressort koordinerer de statslige projekter til jubilæet, repræsenterer reformationsjubilæet  i betragtning af den enorme åndlige og politiske prægekraft alligevel en ”kulturbegivenhed af verdensrang”.

Berlins regerende borgmester Michael Müller (SPD), som havde indbudt til koncerthuset, kom også ind på begivenhedens fremragende betydning. Sådan rakte reformationens virkninger langt ud over kirken og varede indtil i dag. Han nævnte demokrati og kritisk borgerselskab som eksempel for reformationens lærer. ”Vores samfund har brug for mennesker som overtager ansvar, viser fatning og modigt indbringer sig”, krævede den berlinske regeringschef. Der var især brug for mennesker, som levede og realiserede deres tro.

Reformationens vidtrækkende følger og globale dimension kunne besøgende informere sig om foran koncerthuset ved Berlins Gendarmmarked. I anledning af reformations-dagen havde det statslige kontor ”Luther 2017” udlagt to store ”kort om reformationen”. Den besøgende kunne bevæge sig på et tysklands- og et verdenskort og gennem markeringer opdage reformationssteder og lære reformationspersonligheder at kende.  

Feståret for reformationsjubilæet ender den 31. Oktober 2017, præcis 500 år efter reformatoren Martin Luthers legendariske teseopsættelse i Wittenberg. I anledning af festlighederne til 500års jubilæet for reformationen har forbundsregeringen præsenteret dens nye online-portal. Under www.reformationsjubilaeum-bund.de findes der talrige informationer om de kommende begivenheder.

Heinrich Bedford-Strohm
Rådsformanden for den protestantiske kirke i Tyskland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm (I) overrakte EKD´s Martin-Luther-medalje til den eminerede kardinal Karl Lehmann under festgudstjenesten. (Foto: Jens Schlueter/epd)

Reformationsdagen i økumeniens tegn

Allerede om eftermiddagen blev reformationsjubilæet fra kirkens side åbnet med en festgudstjeneste i Berlins Mariekirke ved Alexanderpladsen. I sin prædiken opfordrede Berlins protestantiske bisp Markus Dröge til, igen og igen at opdage en kraft i reformationen. Det var en kraft ”som bevæger og forandrer, opmuntrer menneskene til at kigge udover det bestående.

I gudstjenesten lagde de ansvarlige særlig vægt på den økumeniske dimension af festlighederne.  Således var der under de rundt 750 budte gæster fra politik, kirker og samfund også formanden for den katolsk tyske bispekonference, Reinhard Kardinal Marx, Berlins katolske bisp, Heiner Koch, såsom dignitarer af den ortodokse kirke.

Til jubilæumsårets optakt satte den protestantiske kirke et tegn: Under stort bifald overrakte rådsformanden for den protestantiske kirke i Tyskland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, Martin-Luther-medaljen til den eminerede kardinal Karl Lehmann under festgudstjenesten. Som den første katolik modtog den tidligere bisp fra Mainz  EKD´s Martin-Luther-medalje for sin enestående fortjeneste omkring økumenien. Lehman udtalte sig i sin takketale om videre fremskridt i økumenien: ”Det har vi skyldt vores tid længe.”

Denne reformationsdag stod ikke kun i Berlin i økumeniens tegn. I det svenske Lund holdt paven Franziskus og det Lutherske Verdensforbund en fælles gudstjeneste. Med blik på dette ualmindelige møde erklærede Bedford-Strohm: ” Med stor økumenisk tillid træder vi ind i reformationsjubilæumsåret- 2017 er en historisk chance på vej til enheden i kirken.”

informationer

kilde:epd Date:01-11-16