Skip to main content

Den 31. oktober 1517 offentliggjorde Martin Luther 95 teser mod misbrug af afladen. Luthers berømte teseopslag på døren til den wittenbergske Slotskirke anses for at være begyndelsen på reformationen. Denne handling udløste en verdensomspændende bevægelse, der ikke kun påvirkede befolkningen i Tyskland, men også i Europa og Amerika, og som efterlod sine spor i hele verden. Reformationen øver indflydelse på både kirke og teologi, musik og kunst, erhvervsliv og sociale interesser samt sprog og lovgivning. Der er næsten intet område, der ikke berøres af reformationen. Den 31. oktober 2017 fejres 500 års dagen for teseopslaget.

Begyndelsen på reformationen blev også fejret af Martin Luther. 10 år senere den 1. november 1527 mindedes han ved et selskabeligt samvær "tilintetgørelsen af afladen for ti år siden". Siden da har man hvert år fejret teseopslaget og frem til i dag fejres denne dag reformationsdagen.

Åbenhed, frihed, økumeni

I tidligere århundreder blev reformationsjubilæerne afholdt indenfor konfessionelle og nationale rammer. Martin Luther blev fejret som en tysk folkehelt, og højtidelighederne blev brugt til at sætte grænser mellem protestanter og katolikker. Det er hensigten, at Reformationsjubilæet 2017 i modsætning til dette, skal fejres i en ånd af åbenhed, frihed og økumeni.

De hændelser, der udgik fra Wittenberg i det 16. århundrede, ændrede Tyskland, Europa og hele verden. Derfor fejres Reformationsjubilæet 2017 – til forskel for alle tidligere Luther- og reformationsjubilæer – i et globalt fællesskab fra Ildlandet til Finland, fra Sydkorea til Nordamerika. De mange internationale projekter, så som vandreudstillinger, korrejser, samarbejde mellem Goetheinstitutter og udenlandske sogn, internationale kongresser og spirituelle turisme og meget mere, bærer vidnesbyrd om jubilæets verdensomspændende dimension.

Reformationens impulser for det 21. århundrede

For at at kunne fejre et jubilæum, der strukturelt og tematisk er så komplekst som Reformationsjubilæet, er en nøje forberedelse nødvendig. Det har taget tid at udarbejde de forskellige indhold og gennem reklame og turist marketing at gøre den nationale og internationale offentlighed opmærksom på jubilæet. I stedet for at fastlægge en vilkårlig tidsplan, blev indledningen af denne fase knyttet til en historisk dato: Martin Luthers ankomst til Wittenberg i vintersemestret 1508/09. Forberedelserne til Reformationsjubilæet startede i september 2008 præcist 500 år senere. Tidsrummet 2008 – 2017 omfatter 10 år, når man tæller som i det sekstende århundrede, hvor udgangsåret altid blev talt med. En dekade – et årti, der leder frem til det store jubilæum. Den 21. september 2008 blev "Lutherdekade" (Lutherdekaden) højtideligt indledt i Slotskirken i Wittenberg.